Kernvisie ”Nibbixwoud is in beweging”Aankondiging versie kernvisie 2018 en uitslag enquête kernvisie Nibbixwoud 2019 (digitale versie ) Uitwerking enquête


2018

Kernvisie “Nibbixwoud is in beweging”

De Dorpsraad Nibbixwoud heeft opdracht gekregen van de gemeente om een visie te maken voor de toekomst van Nibbixwoud. Wat willen we behouden in ons dorp en/of wat willen we verbeteren/toevoegen.

In juni 2018 is een enquête onder alle bewoners gehouden en de uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de kernvisie. De kernvisie is op 13 december 2018 gepresenteerd aan gemeenteraad/college/ambtenaren en leden van de andere kern-/dorpsraden.
De presentatie vond plaats middels het tonen van een filmpje over Nibbixwoud waarin de onderwerpen uit de kernvisie werden belicht.
De film kunt u bekijken op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BTDpi6Qd9N

De digital versie van de kernvisie treft u aan onder de link “Notulen”

kernvisie Nibbixwoud 2019.

In de gehouden enquête kon men ook aangeven hoe de waardering was ten aanzien van:
– Nibbixwoud als dorp
– Woonomgeving en voorzieningen
– Verkeer, vervoer en veiligheid
– Gezondheidszorg/maatschappelijke zorg
– Recreatie en sport

De uitslag van deze onderwerpen tref tu aan onder de link ‘notulen – uitwerking enquête 2018. 

Scroll naar boven