MEDEDELING EN KLACHTEN DOORGEVEN AAN DE GEMEENTEN

 • stoeptegel los?
 • lantaarnpaal kapot?
 • parkeerproblemen, burengerucht of andere vormen van overlast?
 • is er een putdeksel verdwenen?
 • heeft u een mening over het groenonderhoud in uw straat?
 • Schade aan eigendom gemeente?
 • doe dan online uw melding

Als uw melding onder de verantwoordelijkheid van een andere instantie valt, zullen wij in dit geval de melding inclusief uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de verantwoordelijke instelling doorsturen. Online uw melding doen

Via de Fixi app melden

U kunt ook een melding doen met de Fixi-app op uw smartphone. In de app kunt u meldingen volgen en ontvangt u updates over uw eigen melding(en). U kunt de Fixi-app gratis downloaden in de Appstore en Google Playstore:

Hoe de app werkt ziet u in dit instructiefilmpje (mp4, 11.1 MB).

Als uw melding is afgehandeld, ontvangt u een enquête. We hopen dat u deze wilt invullen; we gebruiken de resultaten hiervan om het systeem te verbeteren.

Gevonden en verloren voorwerp melden

Problemen met uw riool

 • Bij een verstopt riool in een huurwoning kunt u contact opnemen met uw woningcorporatie of verhuurder. Bij een koopwoning kunt u bellen naar een loodgieter. Meer informatie vindt u op de pagina rioolverstopping.
 • Ligt het probleem toch bij het gemeenteriool?
 • Bel hiervoor:
  • (0229) 85 60 00
  • Ook als het gemeentehuis dicht is kunt u bellen. Via het algemene nummer hoort u welk nummer u kunt bellen.

Huiselijk geweld melden

 • een vermoeden is genoeg om deze zorgen te delen
 • voor uzelf of iemand anders
 • via Veilig Thuis www.vooreenveiligthuis.nl
 • T (0800) 2000 (gratis 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)
 • vanuit het buitenland T +31 703119007 (niet gratis)

Vakantie bijstand melden

Telefonisch contact

 • tijdens kantooruren zijn we telefonisch bereikbaar via (0229) 85 60 00
 • bel ons ook als u meer wilt weten over een melding die u heeft gedaan
 • ook als u ontevreden bent spreken wij u graag

Niet goed behandeld door de gemeente

 • u kunt dan een klacht indienen over gedragingen van medewerkers, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad
 • hierbij kunt u denken aan de manier waarop u behandeld wordt, of het achterwege laten van toegezegde informatie

Hoe u een klacht indient

 •  iedere uiting van ongenoegen zowel mondeling, telefonisch, per e-mail, per brief of op een webformulier geuit, die rechtstreeks betrekking heeft op de gemeentelijke dienstverlening, beschouwen wij als klacht

Afhandeling van uw klacht

 • het kan het zijn dat u tevreden bent wanneer er een toelichting wordt gegeven op uw klacht
 • is dit niet het geval dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw klacht nader kunt komen toelichten
 • de persoon over wiens gedraging u geklaagd heeft en de leidinggevende, zullen hierbij ook aanwezig zijn
 • het gesprek kan meer helderheid geven over de gedraging
 • dit kan tot gevolg hebben dat er excuses worden gemaakt, waardoor u tevreden bent
 • mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het formele traject voortgezet en ontvangt u van het college een brief waarin gemotiveerd wordt aangegeven of uw klacht gegrond of ongegrond is

Niet alle klachten kunnen in behandeling worden genomen. Zo worden onder andere de volgende klachten uitgesloten: herhaalde klachten, klachten over gedragingen van langer dan één jaar geleden, klachten over gedragingen waartegen bezwaar en/of beroep open staat of heeft gestaan en als er sprake is van onvoldoende belang van de klager of onvoldoende gewicht van de gedraging.


 

Scroll naar boven