Jan Verbeek (85) Nibbixwoud – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan Verbeek (85) Nibbixwoud – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Verbeek is al zijn hele leven actief in verenigingen in zijn geboortedorp Nibbixwoud. In diverse verenigingen (onder andere: fanfare, bridgeclub , tennisvereniging , biljartvereniging) heeft hij gefunctioneerd als penningmeester, secretaris of bestuurslid. In de jaren 1970 tot 1990 was Verbeek penningmeester en vrijwilliger bij de biljartvereniging De Sport.
Voor Fanfare St. Gregorius organiseerde hij tussen 1975 en 1990 twee fondsenwervende activiteiten voor de aanschaf van instrumenten en nieuwe uniformen. Vanaf 1996 tot heden was hij penningmeester (2003-2014), bestuurslid (sinds 2014) en vrijwilliger bij de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Nibbixwoud. Ook verzorgt Jan Verbeek het drukwerk en de verspreiding van de jaarprogramma’s en nieuwsbrieven.

In de periode 2005 tot 2015 was hij vrijwilliger bij Tafeltje Dekje in WognumActiviteiten die de heer Verbeek op dit moment nog uitvoert: Katholieke Bond van Ouderen (sinds 1996). Tot 2020 als penningmeester en tegenwoordig als bestuurslid, waarbij hij ook de verspreiding van het maandblad voor 200 leden verzorgt. In de parochie van de R.K. kerk is hij sinds 1960 actief vrijwilliger. Van penningmeester, organisator van Actie Kerkbalans en kerkenveilingen tot de drijvende kracht van de stencil- en kopieerafdeling.
Hier produceert hij de boekjes voor de kerkdiensten en bijzondere diensten als uitvaarten en avondwakes enzovoorts.

Verbeek verzorgt tevens de oplage van de parochiegids (1000 exemplaren, 7/8 maal per jaar).

Scroll naar boven