Stuurgroep ‘Tegenwind Turbinelocaties in de linten’.

Op maandag 10 februari kwamen de dorpsraden van Medemblik bijeen: Maria Weeber, coördinator Stuurgroep gaf informatie over de plannen van de overheid om zo veel mogelijk CO2 te gaan besparen.

Achtergrond: De overheid heeft een klimaatakkoord afgesloten en daarin hebben ze een nationale RES (regionale energie strategieën) proces afgesproken. (Zie www nationale RES.nl) Nederland is nu in 30 regio’s opgedeeld. Wij zijn NHN (Noord Holland Noord) De RES heeft kaarten gemaakt met zoekgebieden waar wind en zon op land kan worden omgezet in stroom. Deze kaarten hebben tot veel negatieve reacties geleid onder de inwoners en een storm van protest doen opwaaien. (zie de bijlage kaart: Paars is mogelijke plaatsing van Wind Turbines en geel van mogelijke zonnepanelen.

Het protest is groot omdat de Prov. NH (de coalitie: VVD, D66 PvdA en Gr L ) heeft beslist dat de afspraak – dat Windturbines niet op minder dan 600 meter mogen komen – niet meer wordt nagekomen. ( Als er een groep omwonenden ze wel wil op minder afstand is dat oké) ) Dit is tegen alle gemaakte afspraken in.

Doel bijeenkomst: stelling: Bij de energietransitie kunnen we niet overal tegen zijn maar we kunnen dan tenminste voor het recht van de lokale bevolking zijn om te bepalen hoe er in hun gebied invulling aan wordt gegeven.

Nu wordt dit bepaald door de Provincie NH en de Gemeenten. Er zijn informatieavonden georganiseerd door de gemeenten, waarin bewoners uit drie scenario’s konden stickeren: Waar wil je Windturbines? Langs de rand van woningen of langs snelwegen of in het IJsselmeer/ Waar wil je zonnepanelen: op grote daken, op velden of in het IJsselmeer. Er was geen sticker dat je geen Windturbines wilde of welke alternatieven: aardwarmte of waterstof etc. De bijeenkomsten werden bezocht door oudere inwoners, zonnepaneleneigenaren.

Doel bijeenkomst: stelling: de dorpsraden zijn de spreekbuis van de bevolking. Zij willen in deze informatie besprekingen van de gemeenten en de RES het recht hebben om als de spreekbuis te functioneren: Voor de hele bevolking van het dorp.

Zonnepanelen en Windturbines zetten weinig zoden aan de dijk. Momenteel is 15 % van onze energie hernieuwbaar (inclusief biomassa) Dus de Tesla voor de deur krijgt zijn stroom nog van een gascentrale. In 2030 moeten we voor de helft van fossiel af. Er is echter domweg niet zoveel elektriciteit beschikbaar. Liander heeft er nu nog tien jaar voor nodig om ons: “campingnetje” te vervangen in volwaardig elektriciteitsnet. Zon en wind worden goedkoper, maar er zit geen aan en uit knop aan. ( er is niet genoeg opslag in elektriciteit in batterijen)

Toch zet de overheid hier alles op Wind en Zon. De RES zet alle neuzen van de coalities in dezelfde richting. Besluit genomen bij de prov. NH. Dus er moeten 150 Windturbines komen in West

Scroll naar boven