Denk mee over de toekomst van Medemblik

 Donderdag 8 juni 2023

De gemeente Medemblik is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft het toekomstbeeld van de gemeente. Er komen antwoorden op vragen welke belangrijke maatschappelijke opgaves we de komende jaren zien en welke kernkwaliteiten van de gemeente beschermd moeten worden. Het is een belangrijk document voor de gemeente om richting en duidelijkheid te geven aan de ontwikkelingen in Medemblik de komende jaren.

Peiling

Een van de onderdelen is een peiling, waarbij we van inwoners willen weten wat ze belangrijk vinden. Wat zijn bijvoorbeeld speciale plekken die men graag behoudt? Wat zou er beter kunnen? En hoe ziet de toekomst van Medemblik eruit als mensen mogen dromen? Inwoners kunnen tot 16 juni meedoen aan de peiling via deze link: Project • Denk mee over de toekomst van Medemblik

Gesprekken

Over de thema’s die uit de peiling naar voren komen, praat de gemeente verder met een aantal maatschappelijke partijen, zoals de dorpsraden. Zij worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek over de toekomst van Medemblik. De gesprekken gaan plaatsvinden in de laatste twee weken van juni.

Reflectiegroep

Wanneer alle uitkomsten van de peiling en gesprekken binnen zijn, praat de gemeente verder over de uitwerking van de Omgevingsvisie. Deels via een groep met onder meer de dorpsraden, deels via open inloopbijeenkomsten waar alle bewoners en ondernemers welkom zijn.

Meer informatie

Meer over de Omgevingsvisie Medemblik vindt u op platform samen.medemblik.nl.

Scroll naar boven