Heropening Energienoodfonds en laatste reminder Duurzaamheidssubsidie

Wij willen u nog een laatste keer attenderen op de mogelijkheden tot het indienen van een aanvraag voor een duurzaamheidssubsidie en/of het energienoodfonds. Het energienoodfonds is opnieuw opengesteld, nadat er nog subsidie beschikbaar bleek te zijn na de eerste ronde aanvragen.

Graag informeren wij u nogmaals over beide mogelijkheden. Indien u nog geen aanvraag heeft ingediend, kunt u dat voor het energienoodfonds nog tot en met 14 december doen. Een aanvraag voor de duurzaamheidssubsidie kan tot en met 31 december worden ingediend. Voor de duurzaamheidssubsidie geldt wel: als het subsidieplafond is bereikt, worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Hieronder vindt u voor de volledigheid nogmaals de details.

  1. Subsidie uit het energienoodfonds
  • Doel van deze subsidie is om actuele betalingsproblemen, door de hoge energie- en gasprijzen, voor korte termijn op te vangen.
  • Deze compensatie kan worden aangevraagd voor de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023.
  • U kunt een aanvraag voor energieondersteuning indienen via een webformulier. Dit kunt u vinden op onze website: https://www.medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/energieondersteuning
  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 december 2023.
  • Er zijn regels en voorwaarden van toepassing. Deze worden ook op de website vermeld.
  1. Duurzaamheidssubsidie

Met het oog op het voortbestaan van maatschappelijke organisaties en de klimaatdoelstellingen, is verduurzaming essentieel. Om verduurzaming te stimuleren en te versnellen, wordt voor maatschappelijke organisaties een regeling voor duurzaamheidssubsidie ingesteld.

Bijeenkomst verduurzamingstips

Gemeente Medemblik organiseert in januari 2024 een informatiebijeenkomst over duurzaamheid. Hierbij geeft Sportstroom verduurzamingstips. Binnenkort ontvang u een uitnodiging van ons met meer informatie.

Meer informatie

Wij nodigen u uit om bovengenoemde websites te bezoeken voor meer informatie over de twee subsidiemogelijkheden. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Jonah Haringa of Gerald Broedersz via voorzieningen@medemblik.nl

Met vriendelijke groet,

Gerald Broedersz

Beleidsmedewerker Sport

Telefoonnummer: (0229) 85 60 00

logo medemblik

Website: www.medemblik.nl
Twitter: @GemMedemblik
Facebook: www.facebook.com/gemeentemedemblik

Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

Scroll naar boven